Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

Yöresel yemekler, Şırnak

Yöresel yemekler, Şırnak

Şırnak yemek kültürü Şırnak’ta bölgeye has damak tatlarının hakim olduğu zengin bir yemek kültürü mevcuttur. Özel günlerde yapılan yemeklerin yanı sıra her zaman sofralarda eksik olmayan belli başlı yöresel yemekler kısaca şöyle özetlenebilir. Kutlık, Serbıdev, Perdepilav, Kipe, Hekeheşandi, Şımşıpe, Meyre (Mehir), Bırınzer, Mahmılatık, Fıreydin, Suryaz